Дрім

Jun. 16th, 2014 04:40 pm
istunoff: (піонер)
[personal profile] istunoff
Оказується я там з Нового 2013 года, зарегістрірувся рано вранці 1 січня, не можу вспомнить, чого це мене туди занесло і пісенька там весела, заходьте, дивіцця, послухайте)))
http://istunoff.dreamwidth.org/

Date: 2014-06-16 03:30 pm (UTC)
From: [identity profile] stefan-blog.livejournal.com
виглядає сюжетним продовженням їх минулого хіта )

до речі, є пісня цілком в дусі звукового репе(р)туару(від слова "репетувати") Океану Ельзи:

на що можна згадати що і у Радіохеад є речі цілком «у дусі "Земфіри"»:

це якщо говорити про смаки, які неусвідомлено "наслідують", бо, просто, "витає в повітрі" ;)
а образно-політична система "Путін", імхо, Відомо Кого наслідує, якщо я - з 2011 - трохи Сталіна

Date: 2014-06-16 03:56 pm (UTC)
From: [identity profile] istunoff.livejournal.com
дякую!

Profile

istunoff: (Default)
istunoff

June 2014

S M T W T F S
1 234567
8 91011121314
15 16 17 1819 2021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:52 am
Powered by Dreamwidth Studios